سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
از نافرمانى خدا در نهانها بپرهیزید چه آن که بیننده است هم او داورى کننده است . [نهج البلاغه]